Advokat-Hans-Sundberg-sal

Dubbelbestraffning

Än en gång!

Nyköpings tingsrätt har i ett ekomål bifallit försvarets yrkande att åtal för skattebrott skall avvisas med hänvisning till reglerna om dubbelbestraffning. Den åtalade hade påförts skattetillägg och tingsrätten fann därmed att åtalet för skattebrott stred mot artikel 4 och bestämmelserna i 45 kap 1 § tredje stycket Rättegångsbalken. Därmed har även Nyköpings tingsrätt gått emot HD:s avgörande i mål NJA 2010 s 168 I och II.