Advokat-Hans-Sundberg-sal

Betalningssäkring

Osanna fakturor

Kammarrätten i Stockholm har i dag, mål nr 7997-12, hävt förvaltningsrättens beslut om betalningssäkring. I domskälen anknyter Kammarrätten till Högsta Förvaltningsdomstolens nyligen avgjorda domar. Detta innebär möjligen att vi är på väg mot en ändring av beviskraven. Det är inte längre möjligt att per automatik anse att alla fakturor är osanna för att det anlitade bolaget inte betalt skatter och avgifter.

Jag var ombud i målet.